Intro to Cave sidemount

250,00 

Kategórie: , Product ID: 2128

Popis

Úvod do jaskynného potápania s bočnou konfiguráciou – Intro to Cave sidemount

Cieľ
Prvé zoznámenie s ponory v jaskyniach.

Charakteristika:
Potápač Scuba diver ** (Advanced Open Water Diver, Sport diver, CMAS**) –, alebo ekvivalentná kvalifikácia je nevyhnutná pre vstup do jaskynného potápania s požadovanými znalosťami a zručnosťami pre použitie vhodnej výstroje a postupov pre bezpečné naplánovanie a prevedenie ponoru v kaverne.
Sidemount diver alebo technická kvalifikácia: tech sidemount diver

Oprávnenie:

Samostatne sa potápať v kaverne , v skupine 2 až 4 potápačov , ktorí sú držiteľmi kvalifikácie INTRO TO CAVE DIVER alebo ekvivalent, keď:
a ) sú oboznámení s miestom a špecifickými podmienkami daného ponoru ,
b ) aktuálne podmienky na lokalite ( viditeľnosť , prúdy, apod.) nie sú výrazne horšie než tie, za akých prebiehal ich výcvik .
Vstupné požiadavky :
1. Vek minimálne 16 rokov
2. Potápač musí byť držiteľom minimálne kvalifikačného stupňa Potápač AOWD alebo ekvivalentného .
3. Minimálne 50 zapísaných ponorov vo voľnej vode, z toho 5 nočných.
4. Podľa uváženia inštruktora : úspešne splniť vstupné testy.

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:
Vedomosti: Uchádzač musí mať dôkladné vedomosti o všetkom, čo je vyžadované na kvalifikačný stupeň Pokročilý potápač AOWD, potápač s dvojčaťom alebo sidemount diver, alebo intro to tech diver a ďalej potom vedomosti:
• o definícií rekreačného jaskynného potápania,
• o vývoji a typoch krasových javov, kaverien a jaskýň a ich ochrane,
• o etikete jaskynného potápača,
• o všeobecných rizikách a nebezpečenstve vodou zatopených kaverien a jaskýň,
• o úlohe, funkcii a správnom zaobchádzaní s výstrojov vyžadovanou pre potápanie v kavernách,
• o všeobecných bezpečnostných pravidlách a metodike potápanie v jaskyniach vrátane signálov .

Zručnosti: Okrem schopností , využívaných pre kvalifikačný stupeň pokročilý potápač, musí byť uchádzač schopný:
• naplánovať a pripraviť ponor skupiny potápačov v kaverne,
• pripraviť Briefing a debriefing ponoru,
• ovládať špecifické potápačské metódy, vrátane vedenia, vyväzovanie a sledovanie vodiace šnúry,
• spolupracovať ako člen tímu nad aj pod vodou,
• vyriešiť vzniknutú krízovú situáciu so znalosťou postupov prvej pomoci a starostlivosť o postihnutého na lokalite.

Povinné úkony: Uchádzač musí správne vykonať:
1. Zistenie vlastnej hladinovej spotreby vzduchu plávaním pod vodou na vzdialenosť 250-300 m v hĺbke 10-20 m po dobu 10-15 min.
2. Potápanie bezo svetla alebo viditeľnosti pozdĺž šnúry v otvorenej vode s kontaktom na dotyk na vzdialenosť 40 – 50 m , (môže byť použitá zaslepená maska).
3. Zatvorenie ventilu vo vstupnej časti jaskyne alebo na otvorenej vode do 45 sekúnd.
4. 4 tréningové ponory v minimálne 2 rôznych jaskyniach.
5. Vzájomná kontrola partnerov vrátane kontroly úniku plynov a funkčnosti výstroje.
6. Správne vedenie a vyväzovanie vodiacej šnúry na vzdialenosť 15-20 m , začiatok vo vstupe do jaskyne.
7. Nácvik situácie „potápač bez dýchacieho plynu“ ( OOG ), na vzdialenosť 40-50 m v situácii poskytovateľa aj príjemcu, v   prostredí bez voľnej hladiny v zóne kavernu.
8. Správne používanie signalizácie pre potápanie v jaskyniach.
Dĺžka kurzu najmenej : celkom 2,5 dňa, 3 lekcie v učebni ( ½ dňa ), 4 praktické lekcie (2 dni).

Poznámka : Pre ponory sa môže použiť aj iné vhodné prostredie bez možnosti voľného výstupu na hladinu, ak zostanú zachované hlavné charakteristiky kavernu.

 

Cena zahŕňa čas inštruktora, jeho náklady na realizáciu výcviku a študijný materiál.
Cena nezahŕňa náklady na plnenie požadovaných zmesi a ďalšie náklady študentov na absolvovanie kurzu (ubytovanie, doprava, stravovanie …) Inštruktor technicky i prakticky zaisťuje na mieste plnenie. Inštruktor tiež v prípade záujmu zorganizuje a zabezpečí ubytovanie študentov. Obvyklé náklady na ubytovanie sú 20 – 40 EUR za osobu a noc. Obvyklé náklady na plnenie pre všetky jaskynné ponory kurzu sú 100 Euro na osobu. Obvyklé cestovné náklady sú okolo 400 Eur na vozidlo. Niektoré lokality vyžadujú poplatok za vstup do uzavretých priestorov. Náklady na vstup sa môžu pohybovať okolo 40 € za ponor.
Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatné po ukončení posledného modulu kurzu.

Poznámka
Uhradení poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.
Ale to je to je snáď cieľom každého kto sa do kurzu hlási.


Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu

Viac informácií – volajte infolinku: 0940 815 366