Trimix Diver – Trimix Potápač

550,00 

Kategórie: Product ID: 2265

Popis

PREHĽAD
Trimix potápač – Hélium môže byť použité pre úplné a efektívne riadenie kyslíkovej expozície a ako únik pred hĺbkovým opojením. Je veľa situácií, kde podmienky prostredia alebo zložité ciele ponoru vyžadujú sústredenosť a výkon potápača.

Tento program Trimix potápač Vám pomôže porozumieť výhodám pridávania Hélia do zmesí dýchacích plynov. Naučíte sa rozdiel medzi Normoxickou a hypoxickou zmesou a ako sa pridanie Hélia odrazí na plánovaných procesoch ponorov. Procedúry ovládania výstroje vo vode pre Trimix potápač sú takmer identické ako tie, ktoré ste sa učili v stupni Dekompresný potápač – Decopression Diver.

Tento program poskytne potápačom kvalifikáciu a znalostí, ktoré potrebujú, aby sa minimalizovalo riziko využitia dýchacej zmesi založenom na héliu čižeTrimix plyn a jeho použitie preponory do maximálnej hĺbky 69 metrov a vyžadujúce dekompresiu s využitím EANx zmesií /alebo kyslíka počas dekompresie.

 KVALIFIKÁCIA

Po úspešnom dokončení tejto úrovne, sú absolventi tohto programu oprávnený naplánovať a vykonať technické ponory, ktoré vyžadujú dekompresiu a využívajú tri-mix zmesi dýchacích plynov a EANx a / alebo kyslíka pre dekompresiu do hĺbky 70m.

PREDPOKLADY
Minimálny vek 21 rokov.
Minimálna certifikácia Dekompresný potápač (Decompression diver) a technický potápač (Technical Diver) alebo ekvivalent.
Minimálne 150 ponorov, z toho 30 musí byť hlbšie ako 40m a z toho 10, ktoré boli za použitia aspoň jednej dekompresnej zmesi s EANx .

PROGRAM
Teoretická časť – 16-18 hodín
Ponory na otvorenej vode – štyri (žiadny ponor nesmie prekročiť hĺbku 40 metrov), dokiaľ  študent uspokojivo nepreukáže požadované zručnosti.
Aspoň dva ponory musia byť hlbšie ako 58 m a nesmú presiahnuť 69 m. Jedná sa o reálne ponory kedy všetku činnosť pod vodou plánujú a uskutočňujú študenti. Inštruktor iba kontroluje správnosť prevedenia prípadne rieši chyby a problémy, ktoré nastanú v priebehu ponoru.

VYBAVENIE
Nasledujúce vybavenie je vyžadované pre každého študenta:
Hĺbkomer, kompas a meracie zariadenia alebo potápačský počítač.
Potápačský nôž / rezací nástroj, núdzové signalizačné zariadenia, wetnotes a ceruzku.
Dvojča s uzatvárateľným mostíkom a dýchacie automatiky kyslíkovo čisté. Dva samostatne prvé stupne a dva samostatné druhé stupne pričom primárny prvý stupeň musí byť na dlhej hadici min. 200 cm.
Každý regulátor musí mat meranie tlaku vo fľaši, na set namontovaný na dvojčati sa vyžaduje jeden tlakomer.
Analyzátor kyslíka.
Redundantný hĺbkomer a časomer.
 Vzduchový alebo EANx potápačský počítač v režime merania hĺbky a času. Poznámka: Vzhľadom k tomu, že počítače používajú rôzne dekompresné algoritmy, je na rozhodnutí inštruktora či bude plánovanie ponoru prebiehať na základe dekompresných tabuliek (Buhlmann) alebo dekompresného softvéru, ktorý vytvorí vlastnú tabuľku.
Dekompresná fľaša s dýchacou automatikou.
Dekompresná bója a cievka.
Primárne potápačské svetlo s goodman rúčkou, kanistrom a minimálne dve záložné svetlo.
Kompenzátor vztlaku krídlo s backplate a hogarthian (DIR) popruhmi alebo ekvivalentom.
Suchý oblek. 

PRIEBEH VÝCVIKU

Študenti pred ponorom plánujú bezpečné vykonávanie každého ponoru a analyzujú možné riziká. Pred ponorom kontrolujú a analyzujú vlastnú a partnerovu dýchaciu zmes plynu. Plánovanie ponoru zahŕňa limity založené na spotrebe plynu, expozícií kyslíka a zaťaženia inertným plynom pre každú fázu ponoru a každú zmes dýchacieho plynu.
Každý potápač prakticky vykoná prepnutie a izolovanie simulovaného nefunkčného regulátora     a počas ponoru realizuje podvodnú navigáciu zodpovedajúcu plánu ponoru. Pri výstupe demonštruje prepínanie zmesi dýchacích plynov za použitia dekompresných fliaš. Študenti sa môžu podieľať na simulácií záchrany potápača zahŕňajúce riadenie výstupu napr.: potápač ma kŕče a pod..
Na najmenej dvoch požadovaných ponorov potápač signalizuje a vypustí dekompresnú bóju tak aby nestratil vztlak, nekolísal pri vypúšťaní viac ako 1 m. Vypustenie bóje musí prebehnúť do 1 minúty .

 Dekompresia sa vykonáva za použitia EANx ako dekompresného plynu.

Plánovanie ponoru zahŕňa limity založené na spotrebe plynu, expozície kyslíkovej toxicity a absorpcie inertného plynu pre každý ponor a dýchaciu zmes.
Či už simulované alebo skutočné plánované dekompresné zastávky sú určené na každom ponore a potápači budú demonštrovať simulované alebo skutočné zastávky pričom použijú na riadenie výstupu dekompresnú bóju.

Plánovanie a riešenie problémových situácií sú nasledovné:     vynechané dekompresie, zmenený časový profil ponoru so zvýšenou alebo zníženou požiadavkou na     dekompresné zastávky s prepočtom na aktuálnu situáciu, stratu výstupového lana alebo dekompresnej cievky, stratu dekompresnej fľaše, strata dodávky primárneho plynu a ďalšie.

V cene je zahrnuté:
Výcvik a v
ýukové materiály.

V cene nie je zahrnuté:
Zahrnuté zapožičanie potápačskej výstroje. Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.

Náklady na plyny pre zmesi EANx a Trimix, náklady na dopravu, stravu a ubytovanie pre študentov a inštruktora.

Poznámka
Uhradenie poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu

Chýbajúcu výstroj je možné zakúpiť v našom e-shope. Pre ďalšiu kvalifikáciu pozrite našu sekciu technických kurzov.