Trimix Gas Blender – pokročilé miešanie plynov

169,00 

Kategórie: Product ID: 2488

Popis

Kurz umožní úspešnému absolventovi plniť zmesi na báze kyslíka a hélia. Cieľom kurzu je vycvičiť uchádzača v potrebných postupoch potrebných na prípravu a miešanie vysoko kvalitných zmesí nitroxu a Trimix pre technické potápanie.

Kvalifikácia
Po úspešnom zakončení tohto absolvent je absolvent schopný plniť vysoko kvalitnej zmesi Trimix pre technických potápačov.

Predpoklady
1. Minimálny vek 18 rokov
2. Certifikácia Nitrox Gas Blender alebo ekvivalent

Trvanie
1. Minimálny počet hodín v učebni a pri briefingu – 6 hodiny (6)

Témy
1. Zodpovednosť miešača plynov
2. Plyny s ktorými je so možné potápať
A. Kyslík
B. Dusík
C. Hélium
D. Ostatné plyny
3. Manipulácia s kyslíkom
A. Nebezpečenstvo spojené s kyslíkom
B. Príčiny a prevencia vzplanutia s kyslíkom
C. Návrh systému pre kyslík
D. Miestne predpisy pre miešanie plynov a zaobchádzanie s nimi
E. Súčasti systému kompatibilné s kyslíkom
4. Zariadenia na výrobu plynov
A. Kompresory
B. Fľaše
C. Systémy pre filtráciu plynov
D. Meracie prístroje
5. Techniky miešania
A. Všeobecný úvod
B. Systémy s kontinuálnym zmiešavaním
C. Systémy so zariadením na odstraňovanie dusíka
D. Miešanie metódou parciálnych tlakov
I. Matematika metódy parciálnych tlakov
II. Miešanie pomocou váženia
6. Analýza kyslíka a hélia
A. Postupy
B. Analyzátory kyslíka, Analyzátory hélia

Požadované zručnosti a podmienky úspešného ukončenia kurzu
Aby uchádzač mohol úspešne zakončiť kurz musí:
1. Úspešne namiešať a analyzovať tri fľaše zmesi Trimix
2. Úspešne zložiť písomnú skúšku Advanced/Trimix Gas Blender
3. Predviesť znalosť problematiky miešania a analýzy Nitroxu a Trimixu

V cene kurzu je:
– mauál Gas Blender v slovenskom jazyku
– školné
– kyslík na miešanie Trimix zmesí

V cene nie je zahrnuté:
– hélium na miešanie zmesí

Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 35 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a spoplatní sa po ukončení posledného modulu kurzu.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu