Technical sidemount diver – Technický potápač s bočnou konfiguráciou

350,00 

Kategórie: Product ID: 2127

Popis

Technical Sidemount Diver – Technický potápač s bočnou konfiguráciou fliaš sa do hĺbky oboznámi s nasledovnými oblasťami:

 • Manažment plynu v nezávislých fľašiach a dekompresných fľašiach
  • Možnosti výstroje
  • Možnosti použitia fliaš
  • Možnosti použitia regulátorov
      • Možnosti použitia sidemount kompenzátorov
      • Správne vyváženie
      • Konfigurácia výstroje
      • Konfigurácia postupových a dekompresných fliaš a ich možnosti umiestnenia
  • Komunikácia – signály rukou
  • Riešenie problémov
      • Zdieľanie plynu
      • Zlyhanie regulátora
      • Zlyhanie kompenzátora
      • Strata dekompresného plynu, atď.
  • Side Mount S-Drill
  • Plánovanie ponoru
  • Príprava výstroje pred ponorom
  • Montáž a demontáž sidemount, postupových a dekompresných fliaš
      • na hladine stojac na dne
      • na hladine v hlbokej vode
      • v hĺbke
  • Manažment a výmena plynov (postupových, dekompresných)

Predpoklady:
• Kvalifikácia Open Water Side Mount Diver

• Kvalifikácia Advanced Nitrox Diver s minimálne 25 ponormi
• Minimálne 25 Side Mount ponorov na otvorenej vode

Certifikácia:
• Certifikácia je do maximálnej hĺbky 42 m , v prípade rozšírenia o dekompresné procedúry, je max. hĺbka 50 m

V cene je zahrnuté:

Vzduch v tlakových fľašiach na 6 ponorov v rozsahu 3 dni výučby pri vode. V cene nie je zahrnuté zapožičanie potápačskej výstroje, doprava na lokalitu prípadne ubytovanie. Kurzy je vyučovaný za použitia domáceho štúdia, krátkych teoretických prednášok, a výcviku vo vode.

V cene je zahrnuté:
EAN 25 – EAN32 v tlakových fľašiach na 6 ponorov,
Náklady na organizáciu kurzu
Manuál a štúdijné materiály

V cene nie je zahrnuté:
Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatné po ukončení posledného modulu kurzu.
Kyslík a zmesi pre dekompresné plyny.

Poznámka: Výcvik sa realizuje na otvorenej vode. Pre potápanie so sidemount v jaskynnom prostredí je potrebné absolvovať výcvik cave sidemount diver, ktorý nájdete v sekcii technické kurzy. Uhradenie poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu