Technický Nitrox potápač

350,00 

Kategórie: Product ID: 2150

Popis

TentoprogramposkytujeEANxcertifikovanýmpotápačovkvalifikáciuaznalosti, ktorépotrebujú, abysaminimalizovalo riziko využitiaoptimálnychdýchacíchzmesiplynovEANx  v rozsahu 25% až80% (kyslíka) s maximálnym parciálnym tlakom kyslíka PPO2 do 1,5 preponorydohĺbky 50m a nevyžadujúcichstupňovitúdekompresiu a s dekompresiou s použitím jednej dekompresnej fľaše.Vtomtokurzesaďalejviacprehlbujúzručnostianadrámeckurzuznalostitechnickejvýstrojepotrebné knáročnejšiemurozsahupotápačskýchčinností. Potápačisi okrem inéhovtomtokurzezvýšiaistotu a sebadôveru a rozšíria si svojepotápačskéschopnosti. Tentokurzjeurčenýprekaždéhopotápača, ktorýsachcepotápaťhlbšie, dlhšie, alebovnáročnejšíchpodmienkach.

Kvalifikačné požiadavky:

predchádzajúca kvalifikácia ako Nitrox potápač (EANx Diver) a hĺbkový potápač (Deep diver), minimálny vek 18 rokov, minimálne 50 zapísaných ponorov z toho minimálne 10 s Enriched Air Nitrox.

Požiadavky na výstroj:

Fľaše typu dvojča s uzatvárateľným prepojením (2 x 12 L ideálne). Všetky fľaše musia byť vyčistená pre kyslík, samostatná fľaša s regulátorom pre napúšťanie suchého obleku (ak je použitý), primárny regulátor s hadicou 210 cm, záložný regulátor, svetlo typu hlava s baterry packom, 1x záložné svetlo, dekompresná bójka s cievkou, 2 x maska​​, wetnotes, kompenzátor vztlaku (typ krídlo s backplate), hĺbkomer alebo počítač ktorý funguje v gauge móde (ideálne dva a ideálne taký aby mal v gauge móde stopky po sekundách – Scubapro UWATEC Aladin 2G, alebo Galileo, …), nôž, plutvy s ktorými je potápač schopný naozaj plávať, oblek ktorý izolačnými vlastnosťami zodpovedá prostrediu v ktorom je kurz vykonávaný.

Kurz sa skladá z teórie a 6 ponorov na otvorenej vode.

V cene je zahrnuté:
EAN 25 – EAN32 v tlakových fľašiach na 6 ponorov, certifikačná karta a výukový materiál. V cene nie je zahrnuté zapožičanie potápačskej výstroje.

Poznámka
Uhradenie poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu