Technical Nitrox Diver – Technický Nitrox potápač

320,00 

Kategórie: Product ID: 2150

Popis

Tento program poskytuje EANx certifikovaným potápačov kvalifikáciu a znalosti, ktoré potrebujú, aby sa minimalizovalo riziko využitia optimálnych dýchacích zmesi plynov EANx  v rozsahu 25% až 80% (kyslíka) s maximálnym parciálnym tlakom kyslíka PPO2 do 1,5 pre ponory do hĺbky max 50m a nevyžadujúcich dekompresiu s prídavným dekompresným plynom. V tomto kurze sa ďalej viac prehlbujú zručnosti a nad rámec kurzu znalosti technickej výstroje potrebné k náročnejšiemu rozsahu potápačských činností. Potápači si okrem iného v tomto kurze zvýšia istotu a sebadôveru a rozšíria si svoje potápačské schopnosti. Tento kurz je určený pre každého potápača, ktorý sa chce potápať hlbšie, dlhšie, alebo v náročnejších podmienkach.

Kvalifikačné požiadavky:
predchádzajúca kvalifikácia ako Nitrox potápač (EANx Diver) a hĺbkový potápač (Deep diver), minimálny vek 18 rokov, minimálne 50 zapísaných ponorov z toho minimálne 10 s Enriched Air Nitrox.

Požiadavky na výstroj:

Fľaše typu dvojča s uzatvárateľným prepojením (2 x 12 L ideálne). Všetky fľaše musia byť vyčistená pre kyslík, samostatná fľaša s regulátorom pre napúšťanie suchého obleku (ak je použitý), primárny regulátor s hadicou 210 cm, záložný regulátor, svetlo typu hlava s baterry packom, 1x záložné svetlo, dekompresná bójka s cievkou, 2 x maska​​, wetnotes, kompenzátor vztlaku (typ krídlo s backplate), hĺbkomer alebo počítač ktorý funguje v gauge móde (ideálne dva a ideálne taký aby mal v gauge móde stopky po sekundách – Scubapro UWATEC Aladin 2G, alebo Galileo, …), nôž, plutvy s ktorými je potápač schopný naozaj plávať, oblek ktorý izolačnými vlastnosťami zodpovedá prostrediu v ktorom je kurz vykonávaný.

Kurz sa skladá z teórie a 4 ponorov na otvorenej vode. Žiadny ponor nesmie prekročiť hĺbku 40 metrov, dokiaľ študent uspokojivo nepreukáže požadované zručnosti.

V cene je zahrnuté:
EAN 25 – EAN32 v tlakových fľašiach na všetky kurzové ponory, výukový materiál.

V cene nie je zahrnuté:
Zahrnuté zapožičanie potápačskej výstroje. Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.
Kyslík a zmesi pre dekompresné plyny do dekompresných fliaš v prípade, že budú použité alebo bude kurz spojený s kurzom Decompression Procedures.

Poznámka
Uhradenie poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu