Technický hĺbkový potápač

350,00 

Kategórie: Product ID: 2148

Popis

Hĺbka priťahuje veľa potápačov pretože hlboké ponory poskytujú isté vzrušenie.“

 

Je prirodzené, že každý potápač s pribúdajúcim počtom uskutočnených ponorov začne podliehať vábeniu stále väčších hĺbok a chce sa potápať bezpečne za použitia technickej potápačskej výstroje v štýle Hogarthian alebo DIR.

Potopte sa v miestach ktoré len pár potápačov preskúmala pred vami! Získajte skúsenosti z potápania na vraku do 40 metrov! Pre bezpečné vykonávanie takýchto ponorov potrebujete správne zručnosti a správne znalosti a to je presne to, čo vám hĺbkové potápanie poskytuje. . Avšak bez kvalitného výcviku v hĺbkovom potápaní sa pri ponoroch do 40 metrov vystavujete zbytočnému nebezpečenstvu.

Bez riadneho výcviku má tento druh potápania nie je možné obsluhovať bezpečnostné riziká. Pre riadne plánovanie vašich ponorov musíte najprv poznať všetky potenciálne riziká spojené s hĺbkovým potápaním. Kurz hĺbkové potápanie vám poskytne zručnosti, znalosti a skúsenosti potrebný na vykonávanie týchto druhov ponorov bezpečne a pohodlne.

Kurz prebieha celoročne a pozostáva z teoretických lekcií a praktických ponorov na voľnej vode a taktiež z oboznámením sa používania technickej potápačskej výstroje.

Všetky kurzy sú vyučované za použitia domáceho štúdia, krátkych teoretických prednášok, a výcviku vo vode.

V cene je zahrnuté:
Vzduch v tlakových fľašiach na 6 ponorov, certifikačná karta a výukový materiál. V cene nie je zahrnuté zapožičanie potápačskej výstroje.

Poznámka
Uhradenie poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu