Semi-Closed Circuit Rebreather (SCR) Diver

450,00 

Kategórie: Product ID: 2583

Popis

Zažite podvodné prostredie ako nikdy predtým. Sledujte morský život bližšie, ako ste si mysleli, že je to možné, a preskúmajte podvodné atrakcie v intímnych detailoch, keď sa potichu pohybujete podvodným svetom. Rebreathery zostávajú doménou najzodpovednejších potápačov, ktorých sa to týka, ale ako sa technológia zlepšuje a znižujú sa náklady, používanie polouzavretých a uzavretých okruhov opäť priťahuje nových účastníkov. Rebreatherty majú svoje výhody, vyžadujú si však mimoriadny záväzok a odhodlanie venovať primeranú zodpovednosť náležitému výcviku a postupom.

Kurz Semi-Closed Circuit Rebreather Diver (potápač s polouzavretým okruhom) vám poskytuje výcvik a znalosti potrebné na pochopenie výhod a rizík používania polouzavretého rebreathera pri dýchaní zmesí EANx v rozsahu 32% až 80% kyslíka. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu budú potápači považovaní za spôsobilých na plánovanie a vykonávanie samostatných SCR ponorov do 40 metrov.

Predpoklady:

Minimálna certifikácia Potápač s dvoma hviezdami P**, Nitrox Diver alebo ekvivalent
Minimálne 10 nitrox ponorov na otvorenej vode

Trvanie
Teoretické vedomosti a prípravy na praktický výcvik: 4-5 dní
Praktický výcvik na otvorenej vode: 6-8 ponorov

Kvalifikácia absolventov

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu sa absolventi môžu vykonávať ponory a využívať polouzavretý okruh do maximálnej hĺbky 40 metrov bez dekompresie; používanie zmesí nitroxov, ktoré nepresahujú úroveň ich nitrox certifikácie

V cene je zahrnuté:

Manuály a materiály na štúdium
Náklady na organizáciu kurzu

V cene nie je zahrnuté:

Zapožičanie výstroja

Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.

Poznámka
Uhradenie poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu

Certifikácia je neutrálna a nezávislá od typu SCR.