Dekompresná teória II – Tech/Trimix

50,00 

Kategórie: Product ID: 2216

Popis

Cieľ kurzu:
– Ciele dekompresných stratégií
– Postupnosť krokov
Koncept mysliaceho potápača
– Všeobecný prístup
– Konzistencia
– Výučba zameraná na vytvorenie mysliaceho potápača
Dekompresia komplexne
– Teória a prax
– Faktory
– História problematiky dekompresného modelovania
– Analýza: Henry’s Law, Haldane, Bulhmann, VPM, RGBM
– Vývoj Deep Stop stratégie
– Porovnanie Bubble Mechanics vs. Dissolved Gas
– Efektivita kombinácie MB & DG
Dekompresné stratégie
– Tvorba decokrivky
– Manažment deep stops
– O2 komplexne
– Vysycovanie rozpusteného plynu
– Priemerovanie hĺbky ponoru
Deco on the fly pre technické ponory

Popis kurzu:
Dekompresná teória II kurz je pripravený pre štúdium, diskusiu, analýzu a pochopenie širokej škály existujúcich dekompresných modelov a ich pre a proti. Počas kurzu bude vývojovo predstavené ako modelovať a aplikovať to najlepšie z týchto stratégií pre jednotlivca. Deco on the fly je metodológia ktorá umožňuje potápačovi aplikovať existujúce modely do jednej komplexnej stratégie spôsobom “On-The-Fly” (počas priebehu ponoru, myslené aj modifikáciou počas ponoru). Deco on the fly nie je vedecký model alebo teória, je to aplikácia týchto teórií. Deco on the fly je modifikované a vyvíjané na základe obrovského množstva skúseností založenom na vedeckom prístupe a výskume.
Postup objasnenia princípov a fungovania je založený na komplexnom vysvetlení histórie, podstaty a funkcionality jednotlivých dekompresných modelov a ako ich môžeme aplikovať do osobnej dekompresnej stratégie. Taktiež je kladený dôraz na pochopenie celkovej koncepcie bezpečnej dekompresie výstupu.

Komu je kurz určený:
– Rekreačným potápačom ktorí sa chcú potápať oveľa bezpečnejšie ako sa to učí bežne v kurzoch.
– Technickým potápačom ktorí chcú pochopiť komplexne problematiku dekompresie a tvoriť je pre seba bez nutnosti byť závislí a používania potápačských dekompresných počítačov.
– Inštruktorom rekreačného a technického potápania ktorí chcú detailne poznať problematiku dekompresie, dekompresných procedúr aby tak zvýšili kvalitu svojej výučby a dokázali svojim študentom lepšie vysvetliť ako funguje dekompresia.
– Potápačom na otvorených (OC), polouzatvorených (SCR) a uzatvorených okruhoch (CCR).
– Možnosť získať certifikáciu znamená uznanie kurzu dekoprocedúr pre ďalšie kurzy a pochopenie princípu ako to funguje lepšie ako to tí, ktorí kurzy dekoprocedúr vyučujú v iných systémoch.
Ciele kurzu:
– Rozvinúť u študentov praktické vedomosti a porozumenie súčasných a minulých dekompresných stratégií.
– Umožniť študentovi vytvoriť organizovaný a bezpečný plán pre dekompresiu bez primárneho spoliehania sa na potápačské dekompresné tabuľky, dekompresné software a potápačské dekompresné počítače.
– Vytvorenie mysliaceho “dekompresného” potápača, ktorý je schopný počas ponoru prispôsobovať zmeny profilu ponoru a jeho dekompresného výstupu.
Požiadavky na účastníka:
– minimálny vek 18 rokov
– minimálne OWD certifikácia
Rozsah kurzu:
– 8 hodín

Medzinárodnú licencia sa vystavuje až po ukončení modulu II resp. modulu III –doplatok za certifikačnú kartu 35 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.

Kurz je možné začať kedykoľvek počas roka online alebo v našej kancelárií v Bratislave.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu