Public Safety Diver 2

500,00 

Kategórie: Product ID: 2492

Popis

Tento kurz vyškolí úspešných kandidátov v podrobných pracovných znalostiach a pokročilých zručnostiach a detailných vedomostiach potrebných na účasť pri záchranárskych potápačských aktivitách služobných potápačov pri záchrane verejnosti a získajú výcvik ako služobný potápač 2 – Public Safety Diver 2 a stanú sa tak plnohodnotnými členmi zásahového tímu.

Náš kurz využíva ako súčasť potápačskej činnosti potápanie v suchom obleku a celotvárové masky.
Využitie suchého obleku
Použitie celotvárovej masky
Využitie redundantného zdroja dýchacieho plynu
Výpočty spotreby plynu pri hĺbkovom vyhľadávaní
Výpočty spotreby plynu
Profil a navigácia pri vyhľadávaná
Postupy dokumentácie

Požiadavky

  1. Certifikácia Public Safety Diver 1 alebo jej ekvivalent
  2. Musí byť certifikovaný BLS, prvá pomoc a podávanie/poskytovanie kyslíka
  3. Minimálny vek 18 rokov
  4. Pred začatím akýchkoľvek aktivít tohto výcviku je nutné overenie potápačských zručností inštruktorom.
  5. Minimálne 10 registrovaných služobných ponorov ako PSD1 uznané zásahovým tímom.

Kvalifikácia absolventov

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu sa môže Public Safety Diver 2 zúčastňovať základných záchranárskych potápačských aktivít  pri záchrane verejnosti bez priameho dohľadu. Absolvent kurzu sa môžu zúčastňovať aj na operáciách obnovy / záchrany verejnosti za predpokladu, že:

  1. Služobný potápač 2 pracuje v tíme služobných potápačov
  2. Potápanie je obmedzené do hĺbky 18 metrov
  3. Záchrana sa vykonáva v podmienkach zhodných s jeho výcvikom
  4. Profily potápania sú udržiavané v medziach bez dekompresie

Trvanie

Teoretické vedomosti a prípravy na praktický výcvik: 8 hodín
Praktický výcvik v chránenom vodnom prostredí: 4 hodín
Praktický výcvik na otvorenej vode: 6 ponorov

V cene je zahrnuté:

Fľaše so stlačeným vzduchom
Registračný poplatok
Medzinárodná licencia – certifikačná karta
Manuály a materiály na štúdium
Školné

V cene nie je zahrnuté:

Zapožičanie výstroja