PSD Supervisor – Vedúci potápač

850,00 

Kategórie: Product ID: 2557

Popis

Vedúci potápač je profesionálny člen potápačského záchranného tímu, ktorý je priamo zodpovedný za bezpečnosť a realizáciu potápačskej operácie a za riadenie všetkých aktivít, ktoré sa môžu vyskytnúť počas operácie; od supervízora sa vyžaduje, aby bol k dispozícii v kontrolnom bode potápačskej operácie počas trvania potápačskej operácie a riadil plánovanie ponorov a všetky prípadné nepredvídané udalosti.

Požiadavky

  1. Certifikácia Public Safety Diver 2 alebo jej ekvivalent
  2. Musí byť certifikovaný BLS, prvá pomoc a podávanie/poskytovanie kyslíka
  3. Minimálny vek 21 rokov
  4. Pred začatím akýchkoľvek aktivít tohto výcviku je nutné overenie potápačských zručností inštruktorom.
  5. Minimálne 50 registrovaných služobných ponorov ako PSD2 uznané zásahovým tímom.

Kvalifikácia absolventov

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu môže PSD supervisor riadiť záchranárske potápačské akcie pri záchrane verejnosti.

Trvanie

Teoretické vedomosti a prípravy na praktický výcvik: 30 hodín

Praktický výcvik v chránenom vodnom prostredí: 6-8 hodín

Praktický výcvik na otvorenej vode: 2-4 ponorov

V cene je zahrnuté:

Fľaše so stlačeným vzduchom

Registračný poplatok

Medzinárodná licencia – certifikačná karta

Manuály a materiály na štúdium

Náklady na organizáciu kurzu

V cene nie je zahrnuté:

Zapožičanie výstroja