Advanced Trimix Diver – Pokročilý Trimix potápač

650,00 

Kategórie: Product ID: 2177

Popis

PREHĽAD
Hélium môže byť použité pre úplné a efektívne riadenie kyslíkovej expozície a ako únik pred hĺbkovým opojením. Je veľa situácií, kde podmienky prostredia alebo zložité ciele ponoru vyžadujú sústredenosť a výkon potápača.
Tento program Vám pomôže porozumieť výhodám pridávania Hélia do zmesí dýchacích plynov. Naučíte sa rozdiel medzi Normoxickou a hypoxickou zmesou a ako sa pridanie Hélia odrazí na plánovaných procesoch ponorov. Procedúry vo vode pre pokročilý Trimix sú rozšírením znalostí normoxic trimixu trimix úroveň 1.
Tento program poskytne potápačom kvalifikáciu a znalostí, ktoré potrebujú, aby sa minimalizovalo riziko využitia dýchacej zmesi založenom na héliu čiže Trimix plyn a jeho použitie pre ponory do maximálnej hĺbky 91 metrov a vyžadujúce dekompresiu s využitím viacerých dekompresných zmesí (minimálne 3) na báze Trimixu, EANx zmesí / alebo kyslíka počas dekompresie.

KVALIFIKÁCIA
Po úspešnom dokončení tejto úrovne, sú absolventi tohto programu oprávnený naplánovať a vykonať technické ponory, ktoré vyžadujú dekompresiu a využívajú tri-mix zmesi dýchacích plynov a Trimix, EANx a / alebo kyslíka pre dekompresiu do hĺbky 91m.

PREDPOKLADY
Minimálny vek 21 rokov.
Minimálna certifikácia Trimix potápač (Trimix Diver) alebo ekvivalent.
Minimálne 250 ponorov, z toho 75 musí byť hlbšie ako 40m a z toho 25, ktoré boli za použitia dekompresnej zmesi s EANx a plyn pre dýchanie na dne zmes Trimixu .

PROGRAM
Teoretická časť – 16-18 hodín
Ponory na otvorenej vode – štyri (4), úvodný ponor je kontrolný ponor do hĺbky max 40 m, kde študent musí uspokojivo preukázať požadované zručnosti. Ďalší ponor bude v rozsahu 50 až 60 m.
Ďalšie dva (2) ponory budú v rozsahu hĺbok medzi 69 až 91 m. Maximálna hĺbka nesmie prekročiť 91 metrov, za predpokladu, že študent zvláda všetky zručnosti. Jedná sa o reálne ponory kedy
všetku činnosť pod vodou plánujú a uskutočňujú študenti. Inštruktor iba kontroluje správnosť prevedenia prípadne rieši chyby a problémy, ktoré nastanú v priebehu ponoru.

VYBAVENIE
Nasledujúce vybavenie je vyžadované pre každého študenta:
Hĺbkomer, kompas a meracie zariadenia alebo potápačský počítač.
Potápačský nôž / rezací nástroj, núdzové signalizačné zariadenia, wetnotes a ceruzku.
Dvojča s uzatvárateľným mostíkom a dýchacie automatiky kyslíkovo čisté. Dva samostatne prvé stupne a dva samostatné druhé stupne pričom primárny prvý stupeň musí byť na dlhej hadici min. 200 cm.
Každý regulátor musí mat meranie tlaku vo fľaši, na set namontovaný na dvojčati sa vyžaduje jeden tlakomer.
Analyzátor kyslíka.
Redundantný hĺbkomer a časomer.
Vzduchový alebo EANx potápačský počítač v režime merania hĺbky a času. Poznámka: Vzhľadom k tomu, že počítače používajú rôzne dekompresné algoritmy, je na rozhodnutí inštruktora či bude plánovanie ponoru prebiehať na základe dekompresných tabuliek (Buhlmann) alebo dekompresného softvéru, ktorý vytvorí vlastnú tabuľku.
Dekompresná fľaša s dýchacou automatikou.
Dekompresná bója a cievka.
Primárne potápačské svetlo s goodman rúčkou s kanistrom a minimálne dve záložné svetlo.
Kompenzátor vztlaku krídlo s backplate a hogarthian (DIR) popruhmi alebo ekvivalentom.
Suchý oblek.

PRIEBEH VÝCVIKU
Študenti pred ponorom plánujú bezpečné vykonávanie každého ponoru a analyzujú možné riziká. Pred ponorom kontrolujú a analyzujú vlastnú a partnerovu dýchaciu zmes plynu. Plánovanie ponoru zahŕňa limity založené na spotrebe plynu, expozícií kyslíka a zaťaženia inertným plynom pre každú fázu ponoru a každú zmes dýchacieho plynu.
Každý potápač pri kontrolnom ponore prakticky vykoná prepnutie a izolovanie simulovaného nefunkčného regulátora a počas ponoru realizuje podvodnú navigáciu zodpovedajúcu plánu ponoru. Pri výstupe demonštruje prepínanie zmesi dýchacích plynov za použitia dekompresných fliaš. Študenti sa môžu podieľať na simulácií záchrany potápača zahŕňajúce riadenie výstupu napr.: potápač ma kŕče a pod..
Demonštrovať otváranie a zatváranie ventilov (valve drill).
Demonštrovať riešenie krízových situácií pri poruchách ventilov alebo dýchacích regulátorov.
Demonštrovať prácu s minimálne dvoma dekompresnými fľašami a procedúru výmeny dekopresného plynu.
Demonštrovať dokonalú kontrolu vztlaku a predviesť simulovanú stupňovitú dekompresiu so zmenou dekompresných plynov s výstupom pri vypustenej dekompresnej bóji.
Na najmenej dvoch požadovaných ponorov potápač signalizuje a vypustí dekompresnú bóju.
Dekompresia sa vykonáva za použitia EANx alebo kyslíka ako dekompresného plynu.
Plánovanie ponoru zahŕňa limity založené na spotrebe plynu, expozície kyslíkovej toxicity a absorpcie inertného plynu pre každý ponor a dýchaciu zmes.
Plánované dekompresné zastávky sú určené na každom ponore a potápači budú demonštrovať skutočné zastávky pričom použijú na riadenie výstupu dekompresnú bóju.
Plánovanie a riešenie problémových situácií sú nasledovné: vynechané dekompresie, zmenený časový profil ponoru so zvýšenou alebo zníženou požiadavkou na dekompresné zastávky s prepočtom na aktuálnu situáciu, stratu výstupového lana alebo dekompresnej cievky, stratu dekompresnej fľaše, strata dodávky primárneho plynu a ďalšie.

 
V cene je zahrnuté:
Výukové materiály. V cene nie je zahrnuté: Náklady na plyny pre zmesi EANx a Trimix, náklady na dopravu, stravu a ubytovanie pre študentov a inštruktora. Náklady na zapožičanie výstroja pre študentov.

V cene nie je zahrnuté:
Zapožičanie potápačskej výstroje. Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.

Poznámka
Uhradenie poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu