Pokročilý Trimix Inštruktor

1200,00 

Kategórie: Product ID: 2261

Popis

Úvod
To je program určený pre budúcich inštruktorov, ktorí chcú učiť používanie Trimixových zmesí do hĺbky 100 metrov. Cieľom tohto kurzu je vycvičiť Trimix inštruktorov naučiť výhody, riziká a správne postupy pre ponory, ktoré vyžadujú stupňovitú dekompresiu za použitia troch alebo viacerých dekompresných plynov.

Kvalifikácia inštruktora
Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu, môže inštruktor učiť a certifikovať potápačské kurzy s využitím hypoxických Trimixových zmesí. Pri ponoroch nesmie byť prekročený maximálny parciálny tlak kyslíka 1,4 bar a pri dekompresii parciálny tlak 1,6 bar.

Predpoklady
1. Vek minimálne 21 rokov.
2. Majú minimálny certifikáciu Normoxic Trimix Inštruktor alebo ekvivalent v aktívnom statuse a učiť minimálne 1 rok s celkovo 5 ročnou praxou inštruktora. Musí byť certifikovaný Trimix diver.
3. Dokladovať minimálne 500 ponorov na otvorenej vode, z ktorých minimálne 200 musí byť hlbšie ako 40 metrov a minimálne 50 ponorov s trimixom v rozsahu hĺbok 60 až 100 metrov.
4. Musí preukázať, že odučil minimálne 12 technických kurzov.

Štruktúra kurzu:
1. Musí asistovať pri kurze Advanced Trimix diver.
2. Všetky ponory musia byť hlbšie ako šesťdesiat (60) metrov.
3. Dva (2) ponory musí byť do jedno sto (100) metrov.

Požiadavky na výstroj:
Fľaše typu dvojča s uzatvárateľným prepojením (2 x 18 L ideálne). Všetky fľaše musia byť vyčistená pre kyslík, samostatná fľaša s regulátorom pre napúšťanie suchého obleku (ak je použitý), primárny regulátor s hadicou 210 cm, záložný regulátor, svetlo typu hlava s baterry packom, 1x záložné svetlo, dekompresná bójka s cievkou, 2 x maska, wetnotes, kompenzátor vztlaku (typ krídlo s backplate), dekompresná fľaša s regulátorom, hĺbkomer alebo počítač ktorý funguje v gauge móde (ideálne dva a ideálne taký aby mal v gauge móde stopky po sekundách – Scubapro UWATEC Aladin 2G, alebo Galileo, …), nôž, plutvy s ktorými je potápač schopný naozaj plávať, oblek ktorý izolačnými vlastnosťami zodpovedá prostrediu v ktorom je kurz vykonávaný. Analyzátor kyslíka. Výstroj musí byť EANx kompatibilná. Minimálne 3x dekompresné fľaše s minimálnym objemom pre 11 litrov.

Rozsah teoretickej časti:
V rozsahu Advanced Trimix diver kvalifikácie.

Požadované zručnosti:
Inštruktor kandidát musí úspešne demonštrovať nasledovné aktivity:
Riadne analyzovať zmesi plynov.
Preukázať dostatočnú zručnosti pri plánovaní ponoru.
Limity na základe osobnej spotreby plynu.
Limity založené na kyslíkovú expozíciu na plánovanej hĺbke.
Riadne plniť plán ponoru vo všetkých vopred stanovených limitov.

V záujme dokončenia tohto kurzu musia:
1. Uspokojivo dokončiť Advanced Trimix Inštruktor písomnú skúšku a byť schopný adekvátne vysvetliť každú odpoveď na potenciálneho študenta.
2. Preukázať zrelý, zdravý úsudok týkajúce sa vzdelávania, plánovania ponoru a jeho vykonania.
3. Dokonči všetky požiadavky na otvorenej vode bezpečne a efektívne.
4. Preukázať znalosti pri výučbe Advanced Trimix Diver.
5. Klasifikované prezentácie výučby Advanced Trimix Diver.
V cene kurzu je zahrnuté:
Študijné materiály.
Kompletná výučba teoretická príprava aj praktická výučba vo vode.
Poplatok za záverečnú skúšku, ktorá obsahuje preverenie teoretických a praktických znalostí.
Medzinárodná karta inštruktora potápania a poplatok za inštruktorskú certifikáciu, diplom a ročný poplatok za štatút inštruktora potápania.

V cene kurzu nie je zahrnuté:
Plnenie fliaš trimixovými a nitroxovými zmesami.
Náklady na ubytovanie a stavu.
Doprava a ubytovanie na lokalite.