Sidemount Full Cave Diver

600,00 

Kategórie: , Product ID: 2267

Popis

Cieľom kurzu pokročilý jaskynný potápač sidemount je naučiť študentov potápanie v uzavretých priestoroch a jaskyniach a hlavne bezpečné návraty späť z týchto priestorov a to za akékoľvek viditeľnosti.

PREDPOKLADY NA ABSOLVOVANIE PROGRAMU

Minimálna kvalifikácie Advanced Nitrox Diver (alebo obdoba u inej asociácie) a minimálne 100 zdokumentovaných ponoru alebo vedomosti a zručnosti ktoré inštruktor zistí ako dostatočné na absolvovanie kurzu.
Kvalifikácia Sidemount Technical Diver
Kvalifikacia Sidemount Cave Diver alebo Cave Diver

ROZSAH KURZU:
• Podľa štandardov výcvikového systému

• Podľa praktických skúseností inštruktora

CERTIFIKÁCIA:
• Sidemount Full Cave Diver

Charakteristika zóny 3:
Je definovaná ako zóna, ktorá nespĺňa kritériá predchádzajúcich zón 1 (kavern) a 2 (jaskyňa).
Za ponor v zóne 3 je považovaný akýkoľvek jaskynný ponor, ktorý uskutočňuje (bez ohľadu na dôvod) jeden potápač. Ani v zóne 3 nesmie byť prekročený parciálny tlak dusíka v dýchaní zmesi, zodpovedajúce hĺbke 40 m pri potápanie so vzduchom, prípadne ekvivalentná narkotické hĺbka pri použití iných zmesí (END 40 m).

PRIEBEH VÝCVIKU
Praktická časť kurzu pokročilý jaskynný potápač sidemount – full cave sidemount diver sa skladá z časti výcviku v chránenom vodnom prostredí a časti realizované v jaskyniach. Časť chránené vodné prostredie je zameraná na predvedenie pohybu vo vode a kontroly vztlaku. Ďalej je pri nej v praxi trénované zvládnutie krízových situácií a základný pohyb a práca s vodiacou šnúrou. Študent musí tiež predviesť výmenu masky a pohyb pod vodou bez masky.

TEORETICKÁ ČASŤ
Teoretická časť zahŕňa konfiguráciu a prípravu potrebnej výstroje, výklad a precvičovanie všetkých teoretických náplní kurzu. Minimálne na jednu teoretickú lekciu je nutné si priniesť kompletný potápačský výstroj, ktorý bude používaný pri praktickej časti kurzu.

Všetky teoretické vedomosti sú tiež precvičovanie a doplňovanie v priebehu praktickej časti kurzu.

Témy kurzu budú obsahovať:
• Analýza nehôd a obmedzenia tréningu.

• Jaskynné prostredie.
• Výstroj a vybavenie pre jaskynné potápanie.
• Plánovanie ponoru.
• Kontrola pred ponorom.
• Techniky a procedúry jaskynného potápania.
• Navigácia v jaskyni.
• Panika, stres a núdzové procedúry.

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
Praktické zručnosti prebiehajú s vaším inštruktorom. Po dobu trvania kurzu si zaregistrujete najmenej 400 minút času na dne a zvyčajne urobíte 8 alebo viac ponorov. Vy a váš inštruktor to môžete rozdeliť do dvoch alebo viacerých častí, ktoré vám dajú čas na samostatný tréning a priestor na vstrebávanie toho, čo ste sa naučili.

To môže byť aj príležitosťou na získanie ďalšej skúsenosti na vlastnú päsť, medzi jednotlivými segmentmi výcviku. Váš inštruktor vám povie viac.

POŽIADAVKY NA VÝSTROJ
Pre absolvovanie tohto kurzu je požadovaná sidemount výstroj technického charakteru v nasledujúcom rozsahu:
Fľaše (2 x 11,1 L), 1 x postupové fľaša vystrojená ako postupová fľaša vhodného objemu, (S80, 10 L, 12 L). Všetky fľaše musí byť vyčistená pre kyslík,  primárny regulátor s hadicou 210 cm, záložný regulátor, regulátor na stage, svetlo typu hlava s baterry packom, 3 x záložné svetlo vhodného typu, 2 x osobná cievka s minimálne 30 m šnúry, bubon s vodiacou šnúrou (minimálne 100 m), 2 x maska, wetnotesy, sidemeount kompenzátor vztlaku , hĺbkomer alebo počítač ktorý funguje v gauge móde (ideálne dva a ideálne taký aby mal v gauge móde stopky po sekundách – napr. ScubaPro Aladin 2G alebo Galileo, …), nôž, plutvy s ktorými je potápač schopný naozaj plávať a nekaliť sediment, oblek ktorý izolačnými vlastnosťami zodpovedá prostrediu v ktorom je kurz vykonávaný.

MIESTO KONANIA 
Teoretická časť prebieha v SR podľa dohody študentov s inštruktorom. Chránené vodné prostredie prebieha v SR podľa dohody študentov s inštruktorom. Praktická časť v jaskyniach a prebieha počas týždenného pobytu v južnom Francúzsku.

TERMÍN KONANIA 
Termín konania kurzu je závislý na dohody študentov s inštruktorom. Pre prax je nutné minimálne päť potápačských dní.

Cena zahŕňa čas inštruktora a študijný materiál.
Cena nezahŕňa náklady na plnenie požadovaných zmesi a ďalšie náklady študentov a inštruktora na absolvovanie kurzu (ubytovanie, doprava, stravovanie …). Náklady na ubytovanie, plyny a dopravu pre inštruktora sa rozpočítajú medzi účastníkov kurzu. Niektoré lokality vyžadujú poplatok za vstup do uzavretých priestorov.
Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50 €Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatné po ukončení posledného modulu kurzu.

Poznámka
Uhradení poplatku za kurz pokročilý jaskynný potápač sidemount – sidemount full cave diver automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.
Ale to je to je snáď cieľom každého kto sa do kurzu hlási.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu