Compressor operator – Obsluha vysokotlakých kompresov

40,00 

Kategórie: Product ID: 2469

Popis

Obsluha vysokotlakých kompresov – Compressor operator

  1. Cieľ vzdelávacieho programu

Program výcviku operátorov kompresora je navrhnutý tak, aby potápačom poskytoval náležité znalosti a výcvik v prevádzke potápačských kompresorov a pomoc rozvíjať zručnosti, vedomosti a techniky potrebné na bezpečné používanie potápačských kompresorov pri plnení potápačských fliaš.

  1. Kompetencie certifikovaného prevádzkovateľa kompresora

Prevádzkovateľ kompresora musí byť vyškolený tak, aby mal dostatočné znalosti, zručnosti a skúsenosti na zvládnutie obsluhy potápačského kompresora a plnenie potápačských fliaš.

S cieľom získať prístup k programu odbornej prípravy prevádzkovateľov kompresorov, účastník:

Musí mať najmenej osemnásť (18) rokov; neexistuje horná hranica;

Podpíšte príslušný formulár (formuláre) podľa požiadaviek Federácie, ktorými potvrdzuje a preberá riziká spojené s prevádzkou kompresora pred účasťou na akýchkoľvek praktických činnostiach.

  1. Požiadavky na certifikáciu

Aby bol študent certifikovaný ako prevádzkovateľ kompresora, musí:

Splniť všetky predpoklady účasti na vzdelávacom programe ako je uvedené vyššie;

Účastník preukáže inštruktorovi znalosti o kompresore – teória a techniky prevádzky ústnou alebo písomnou formou skúšky. Táto skúška musí otestovať teóriu prevádzky kompresora.

Praktické zručnosti:

Účastník preukáže inštruktorovi svoje zvládnutie kompresora a praktické zručnosti pri plnení potápačských fliaš.

Po úspešnom ukončení školiaceho programu účastníkom, získava C-kartu operátora kompresora.

Doplatok za C- kartu je: 35 Eur