Normoxic Trimix Inštruktor

1200,00 

Kategórie: Product ID: 2262

Popis

Úvod
To je program určený pre budúcich inštruktorov, ktorí chcú učiť používanie Normoxických Trimixových zmesí s obsahom minimálne 18% kyslíka pre optimálne zmesi do hĺbky šesťdesiat päť (65) až sedemdesiat (70) metrov. Cieľom tohto kurzu je vycvičiť Normoxic Trimix inštruktorov naučiť výhody, riziká a správne postupy pre ponory, ktoré vyžadujú stupňovitú dekompresiu za použitia dvoch dekompresných plynov.

Kvalifikácia Inštruktora
Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu, môže inštruktor učiť a certifikovať potápačské kurzy s využitím Normoxických trimixových zmesí s obsahom viac ako 18% kyslíka. Pri ponoroch nesmie byť prekročený maximálny parciálny tlak kyslíka 1,4 bar a pri dekompresii parciálny tlak 1,6 bar.

Predpoklady:
1. Vek minimálne 21 rokov.
2. Majú minimálny certifikáciu Technical Ntech (Advanced Nitrox) Inštruktor alebo ekvivalent v aktívnom statuse, Rescue Diver, Oxygen provider, CPR, Normoxic Trimix Diver.
3. Dokladovať minimálne 350 ponorov na otvorenej vode, z ktorých minimálne 100 musí byť hlbšie ako 40 metrov a minimálne 25 ponorov s trimixom v rozsahu hĺbok 45 až 70 metrov.
4. Musí preukázať, že odučil minimálne 3 základné kurzy potápania, 3 pokročilé kurzy potápania, 3 kurzy Nitrox potápač, 3 kurzy hĺbkový potápač a 3 kurzy pokročilý Nitrox potápač.
5. Musí mať minimálne dvojročné skúsenosti s výučbou kurzov.

Štruktúra kurzu:
1. Štyri (4) ponory do hĺbky max. 70 metrov z toho dva ponory pri asistovaní Normoxic trimix diver.
2. Všetky ponory musia byť hlbšie ako päťdesiat (50) metrov.
3. Dva (2) ponory musí byť hlbšie ako tridsať (30) metrov.

Požiadavky na výstroj:
Fľaše typu dvojča s uzatvárateľným prepojením (2 x 12 L ideálne). Všetky fľaše musia byť vyčistená pre kyslík, samostatná fľaša s regulátorom pre napúšťanie suchého obleku (ak je použitý), primárny regulátor s hadicou 210 cm, záložný regulátor, svetlo typu hlava s baterry packom, 1x záložné svetlo, dekompresná bójka s cievkou, 2 x maska, wetnotes, kompenzátor vztlaku (typ krídlo s backplate), dekompresná fľaša s regulátorom, hĺbkomer alebo počítač ktorý funguje v gauge móde (ideálne dva a ideálne taký aby mal v gauge móde stopky po sekundách – Scubapro UWATEC Aladin 2G, alebo Galileo, …), nôž, plutvy s ktorými je potápač schopný naozaj plávať, oblek ktorý izolačnými vlastnosťami zodpovedá prostrediu v ktorom je kurz vykonávaný. Analyzátor kyslíka. Výstroj musí byť EANx kompatibilná. 2x dekompresné fľaše s minimálnym objemom pre EAN50 11 litrov a pre Kyslík 7 litrov.

Rozsah teoretickej časti:
V rozsahu Normoxic trimix diver kvalifikácie.

Požadované zručnosti:
Inštruktor kandidát musí úspešne demonštrovať nasledovné aktivity:
Riadne analyzovať zmesi plynov.
Preukázať dostatočnú zručnosti pri plánovaní ponoru.
Limity na základe osobnej spotreby plynu.
Limity založené na kyslíkovú expozíciu na plánovanej hĺbke.
Riadne plniť plán ponoru vo všetkých vopred stanovených limitov.

V záujme dokončenia tohto kurzu musia:
1. Uspokojivo dokončiť Normoxic trimix Inštruktor písomnú skúšku a byť schopný adekvátne vysvetliť každú odpoveď na potenciálneho študenta.
2. Preukázať zrelý, zdravý úsudok týkajúce sa vzdelávania, plánovania ponoru a jeho vykonania.
3. Dokonči všetky požiadavky na otvorenej vode bezpečne a efektívne.
4. Preukázať znalosti pri výučbe Normoxic Trimix Diver.
5. Jedená klasifikovaná prezentácia na tému pre Normoxic Trimix Diver.

V cene kurzu je zahrnuté:
Študijné materiály.
Kompletná výučba teoretická príprava aj praktická výučba vo vode.
Poplatok za záverečnú skúšku, ktorá obsahuje preverenie teoretických a praktických znalostí.
Medzinárodná karta inštruktora potápania a poplatok za inštruktorskú certifikáciu, diplom a ročný poplatok za štatút inštruktora potápania.

V cene kurzu je zahrnuté:
Plnenie fliaš trimixovými a nitroxovými zmesami.
Náklady na ubytovanie a stavu.
Doprava a ubytovanie na lokalite.

Normoxic Trimix Inštruktor môže vyučovať a zároveň vykonávať certifikáciu nasledujúcich kurzov:
Všetky stupňe kvalifikácie Pokročilého Nitrox Inštruktora.
Rekreačné a pokročilé rekreačné Trimix kurzy (Entry Level Trimix)
Normoxic Trimix diver.