Nitrox Gas Blender – Miešanie nitrox zmesí

145,00 

Kategórie: Product ID: 2485

Popis

Kurz poskytne potrebný výcvik, ktorý umožní kandidátovi plniť odborne a bezpečne nitrox. Cieľom kurzu je vycvičiť uchádzača v správnych postupoch, požiadavkách na materiál a možných nebezpečenstvách pri plnení nitroxových plynov pre rekreačné potápanie.

Kvalifikácia
Po úspešnom zakončení tohto kurzu sa absolvent môže podieľať na miešanie nitroxových plynov bez priameho dohľadu.

Predpoklady
1. Minimálny vek 18 rokov

Trvanie
1. Minimálny počet hodín v učebni a pri briefingu – 2 hodiny (2)

Rozsah
1. Zodpovednosť miešača plynov
2. Plyny s ktorými je so možné potápať
A. Vzduch
B. Kyslík
C. Dusík
3. Manipulácia s kyslíkom
A. Nebezpečenstvo spojené s kyslíkom
B. Príčiny a prevencia vzplanutia s kyslíkom
C. Návrh systému pre kyslík
D. Miestne predpisy pre miešanie plynov a zaobchádzanie s nimi
4. Zariadenia na výrobu plynov
A. Kompresory
B. Fľaše
C. Systémy pre filtráciu plynov
D. Meracie prístroje
5. Techniky miešania
A. Všeobecný úvod
B. Systémy s kontinuálnym zmiešavaním
C. Systémy so zariadením na odstraňovanie dusíka
D. Matematika miešanie podľa parciálnych tlakov
6. Analýza kyslíka
A. Postupy
B. Analyzátory kyslíka

Požadované zručnosti a podmienky úspešného ukončenia kurzu
Aby uchádzač mohol úspešne zakončiť kurz musí:
1. Úspešne namiešať a analyzovať päť fliaš nitroxu
2. Úspešne zložiť písomnú skúšku Nitrox Gas Blender
3. Predviesť porozumenie problematiky miešania Nitroxu a analýzy kyslíka

V cene kurzu je zahrnuté
– manual Gas Blender  v slovenskom jazyku.
– školné
– plyny

Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 35 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a spoplatní sa po ukončení posledného modulu kurzu.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu