Cave DPV/Scooter Diver

350,00 

Kategórie: Product ID: 2136

Popis

Kurz potápania s potápačským skútrom jaskynný potápač je určený pre výučbu Full cave jaskynných potápačov a naučí ich ako využiť DPV v jaskynnom prostredí. Potápači sa budú učiť o bezpečnom používaní DPV, komponentoch DPV, starostlivosť a údržbe. Študenti sa naučia plánovať ponory, ktoré môžu obsahovať rozšírené penetrácie, dlhšie časy na dne, komplexné plánovanie ponoru a správne metódy manažmentu plynu.

Predpoklady:
• Kvalifikácia Full Cave Diver, DPV TEC diver, alebo ekvivalent.
• Minimálne 100 ponorov.

Teoretická časť:
• Výhody použitia DPV
• DPV výstroj, možnosti, komponenty, prevádzková doba.
• Starostlivosť, údržba a servis.
• Upevnenie skútra
• Postupy riešenia problémov (zlyhanie alebo porucha DPV, ťahanie, zdieľanie plynu pri OOG, zamotanie, vyhnutie sa nehode, oddelenie alebo strata člena tímu)
• Prostredie (vhodnosť miesta a lokality na potápanie)
• DPV plánovanie ponoru
• Technicky potápania s DPV
• Kontrola vztlaku a trim s DPV
• Zmena smeru a hĺbky
• DPV parkovanie
• Čas návratu, vzdialenosť a tlak
• Manažment plynu, bezdekompresné limity alebo dekompresné povinnosti

Praktická časť výcviku na otvorenej vode:
• 3 ponory v jaskyni,
• plán ponoru,
• príprava zariadenia a kontrola funkčnosti,
• vstup do vody,
• začatie ponoru,
• prejdenie vytýčené trasy,
• kontrola vztlaku počas jazdy a pri vypnutom stave,
• riešenie simulovaných krízových situácií,
• zdieľanie plynu a vizuálny kontakt s vodiacou šnúrou,
• techniky ťahanie partnera, ťahanie DPV,
• formácie a pozícia tímu,
• komunikácia,
• navigácia,
• zamotanie sa,
• zlyhanie svetla,
• zlyhanie DPV a návrat z jaskyne,
• prispôsobenie rýchlosti členom tímu a podmienkam,
• výstupy a dekompresné zastávky,
• ukončenie ponoru a výstup z vody,
• údržba a uskladnenie po ponore.

V cene je zahrnuté:
• Štúdijné materiály,
•Kurzovné a výcvik.

V cene nie je zahrnuté:
Cena nezahŕňa náklady na plnenie požadovaných zmesi a ďalšie náklady študentov a inštruktora na absolvovanie kurzu (ubytovanie, doprava, stravovanie …)
Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.

Poznámka
Uhradení poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností. Ale to je to je snáď cieľom každého kto sa do kurzu hlási.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu