Kurz Automatizovaný externý defibrilátor (AED)

40,00 

Kategórie: Product ID: 2495

Popis

Kvalitne vykonávaná neodkladná resuscitácia patrí k najdôležitejším úkonom a zručnostiam každého záchrancu pri poskytovaní prvej pomoci pred príchodom záchrannej zdravotnej služby.

Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus.

Prístroj má jednoduché používanie. Všetko je riadené povelmi. Stačí ak pacientovi priložíte na hrudník defibrilačné elektródy. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Po zapnutí prístroja a nalepení elektród na odhalený hrudník pacienta vyhodnotí AED činnosť srdca. Ak identifikuje chvenie srdca (fibriláciu komôr), alebo veľmi rýchle ale neefektívne sťahy ľavej komory (komorovú tachykardiu), rozhodne o potrebe podania defibrilačného výboja a vyzve záchrancu na jeho aplikáciu. Obe poruchy srdcového rytmu vyžadujú defibriláciu, pretože srdce pracuje neekonomicky, nedokáže zabezpečiť prečerpávanie krvi, zlyháva krvný obeh. Po krátkom časovom úseku sa srdce zastaví úplne, čo už je situácia výrazne nepriaznivejšia na úspešné oživenie človeka. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom Vám umožnia použiť ho rýchlo, a účinne. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku.

K schopnosti vykonávať kvalitné oživovanie a použiť AED bez zbytočného stresu je vhodné absolvovať tento kurz. V modelovej situácii, na figuríne a s tréningovým AED si nacvičíte, ako by ste postupovali v reálnej situácii. O preškolené používateľov AED Vám vystavíme certifikát. Preškolenie je vhodné periodicky opakovať najneskôr s odstupom 2 rokov.

Absolvent kurzu je schopný zhodnotiť závažnosť stavu pacienta. Pozná najčastejšie príčiny náhlej zástavy obehu a straty vedomia. Dokáže samostatne vykonávať kvalitné neodkladnú resuscitáciu, vrátane skoré defibrilácie pomocou AED.

V cene je zahrnuté

  • Náklady na organizáciu kurzu
  • Registračný poplatok
  • Manuály a materiály na štúdium

Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 35 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a spoplatní sa po ukončení posledného modulu kurzu.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu