Full Cave Diver

600,00 

Kategórie: Product ID: 2188

Popis

Cieľ
Cieľom kurzu jaskynný potápač – Full Cave Diver je naučiť študentov potápanie v uzavretých priestoroch a jaskyniach a hlavne bezpečné návraty späť z týchto priestorov a to za akékoľvek viditeľnosti.

PREDPOKLADY NA ABSOLVOVANIE PROGRAMU
Minimálna kvalifikácie Advanced Nitrox Diver aleboTechnical Nitrox Diver (alebo obdoba u inej asociácie) a minimálne 100 zdokumentovaných ponoru alebo vedomosti a zručnosti ktoré inštruktor zistí ako dostatočné na absolvovanie kurzu.
Kvalifikácia Cave Diver alebo Intro to Cave rep. ekvivalent.

ROZSAH KURZU:
• Podľa štandardov výcvikového systému

• Podľa praktických skúseností inštruktora

CERTIFIKÁCIA:
• Full Cave Diver

Charakteristika zóny 3: Je definovaná ako zóna, ktorá nespĺňa kritériá predchádzajúcich zón 1 (kavern) a 2 (jaskyňa).
Za ponor v zóne 3 je považovaný akýkoľvek jaskynný ponor, ktorý uskutočňuje (bez ohľadu na dôvod) jeden potápač. Ani v zóne 3 nesmie byť prekročený parciálny tlak dusíka v dýchaní zmesi, zodpovedajúce hĺbke 40 m pri potápanie so vzduchom, prípadne ekvivalentná narkotické hĺbka pri použití iných zmesí (END 40 m).

PRIEBEH VÝCVIKU
Praktická časť kurzu sa skladá z časti výcviku v chránenom vodnom prostredí a časti realizované v jaskyniach. Časť chránené vodné prostredie je zameraná na predvedenie pohybu vo vode a kontroly vztlaku. Ďalej je pri nej v praxi trénované zvládnutie krízových situácií a základný pohyb a práca s vodiacou šnúrou. Študent musí tiež predviesť výmenu masky a pohyb pod vodou bez masky.

TEORETICKÁ ČASŤ
Teoretická časť zahŕňa konfiguráciu a prípravu potrebnej výstroje, výklad a precvičovanie všetkých teoretických náplní kurzu. Minimálne na jednu teoretickú lekciu je nutné si priniesť kompletný potápačský výstroj, ktorý bude používaný pri praktickej časti kurzu.

Všetky teoretické vedomosti sú tiež precvičovanie a doplňovanie v priebehu praktickej časti kurzu.

Témy kurzu budú obsahovať:
• Analýza nehôd a obmedzenia tréningu.

• Jaskynné prostredie.
• Výstroj a vybavenie pre jaskynné potápanie.
• Plánovanie ponoru.
• Kontrola pred ponorom.
• Techniky a procedúry jaskynného potápania.
• Navigácia v jaskyni.
• Panika, stres a núdzové procedúry.

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
Praktické zručnosti prebiehajú s vaším inštruktorom. Po dobu trvania kurzu si zaregistrujete najmenej 400 minút času na dne a zvyčajne urobíte 8 alebo viac ponorov. Vy a váš inštruktor to môžete rozdeliť do dvoch alebo viacerých častí, ktoré vám dajú čas na samostatný tréning a priestor na vstrebávanie toho, čo ste sa naučili. To môže byť aj príležitosťou na získanie ďalšej skúsenosti na vlastnú päsť, medzi jednotlivými segmentmi výcviku. Váš inštruktor vám povie viac.

POŽIADAVKY NA VÝSTROJ
Pre absolvovanie tohto kurzu je požadovaná výstroj technického charakteru v nasledujúcom rozsahu:
Fľaše typu dvojča s uzatvárateľným prepojením (2 x 12 L ideálne). 1 x postupové fľaša vystrojené ako stage vhodného objemu, (S80, 10 L, 12 L). Všetky fľaše musí byť vyčistená pre kyslík, samostatná fľaša s
regulátorom pre napúšťanie suchého obleku (ak je použitý), primárny regulátor s hadicou 210 cm, záložný regulátor, regulátor na stage, svetlo typu hlava s baterry packom, 3 x záložné svetlo vhodného typu, 2 x osobná cievka s minimálne 30 m šnúry, bubon s vodiacou šnúrou (minimálne 100 m), 2 x maska, wetnotesy, kompenzátor vztlaku (typ krídlo s backplate), hĺbkomer alebo počítač ktorý funguje v gauge móde (ideálne dva a ideálne taký aby mal v gauge móde stopky po sekundách – ideálne ScubaPro Aladin 2G alebo Galileo, …), nôž, plutvy s ktorými je potápači schopný naozaj plávať a nekaliť sediment, oblek ktorý izolačnými vlastnosťami zodpovedá prostrediu v ktorom je kurz vykonávania.

MIESTO KONANIA
Teoretická časť prebieha v SR podľa dohody študentov s inštruktorom. Chránené vodné prostredie prebieha v SR podľa dohody študentov s inštruktorom. Praktická časť v jaskyniach a prebieha počas týždenného pobytu v južnom Francúzsku, alebo podľa dohody.

TERMÍN KONANIA
Termín konania kurzu je závislý na dohody študentov s inštruktorom. Pre prax je nutné minimálne päť potápačských dní.

V cene nie je zahrnuté:
Cena nezahŕňa náklady na plnenie požadovaných zmesi a ďalšie náklady študentov a inštruktora na absolvovanie kurzu (ubytovanie, doprava, stravovanie …). Náklady na ubytovanie, plyny a dopravu pre inštruktora sa rozpočítajú medzi účastníkov kurzu.
Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.

Poznámka
Uhradení poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností. Ale to je to je snáď cieľom každého kto sa do kurzu hlási.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu