Intro Cave Diver

250,00 

Kategórie: Product ID: 2185

Popis

Cieľ
Prvé zoznámenie s ponory v jaskyniach. Kurz „INTRO CAVE DIVER – CAVERN DIVER – CAVE DIVER 1“ je určený pre potápačský výcvik vo vrakoch a kavernách v rámci dosahu limitovaného denné svetla bez možnosti prístupu na voľnú hladinu. Naučíte sa potápaniu v takýchto podmienkach, riadeniu rizík v prostredí, ktoré sú typicky špecifické pre jaskynné potápanie. Naučíte sa základy práce s navijákom a vodiacou šnúrou absolvujete simuláciu nulovej viditeľnosti atď.

Charakteristika:
Potápač Scuba diver ** (Advanced Open Water Diver, Sport diver, CMAS**) –, alebo ekvivalentná kvalifikácia je nevyhnutná pre vstup do jaskynného potápania s požadovanými znalosťami a zručnosťami pre použitie vhodnej výstroje a postupov pre bezpečné naplánovanie a prevedenie ponorov.

Oprávnenie:

Samostatne sa potápať v kaverne , v skupine 2 až 4 potápačov , ktorí sú držiteľmi kvalifikácie Intro Cave Diver , Cavern Diver (Cave Diver 1) alebo ekvivalent, keď:
a ) sú oboznámení s miestom a špecifickými podmienkami daného ponoru ,
b ) aktuálne podmienky na lokalite ( viditeľnosť , prúdy, apod.) nie sú výrazne horšie než tie, za akých prebiehal ich výcvik .
Vstupné požiadavky :
1. Vek minimálne 16 rokov
2. Potápač musí byť držiteľom minimálne kvalifikačného stupňa Potápač AOWD alebo ekvivalentného, potápač s dvojčaťom alebo sidemount diver, intro tech diver.
3. Minimálne 50 zapísaných ponorov vo voľnej vode, z toho 5 nočných.
4. Podľa uváženia inštruktora : úspešne splniť vstupné testy.

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:
Vedomosti: Uchádzač musí mať dôkladné vedomosti o všetkom, čo je vyžadované na kvalifikačný stupeň Pokročilý potápač AOWD, a ďalej potom vedomosti:
• o definícií rekreačného jaskynného potápania,
• o vývoji a typoch krasových javov, kaverien a jaskýň a ich ochrane,
• o etikete jaskynného potápača,
• o všeobecných rizikách a nebezpečenstve vodou zatopených kaverien a jaskýň,
• o úlohe, funkcii a správnom zaobchádzaní s výstrojov vyžadovanou pre potápanie v kavernách,
• o všeobecných bezpečnostných pravidlách a metodike potápanie v jaskyniach vrátane signálov .

Zručnosti: Okrem schopností , využívaných pre kvalifikačný stupeň pokročilý potápač, musí byť uchádzač schopný:
• naplánovať a pripraviť ponor skupiny potápačov v kaverne,
• pripraviť Briefing a debriefing ponoru,
• ovládať špecifické potápačské metódy, vrátane vedenia, vyväzovanie a sledovanie vodiace šnúry,
• spolupracovať ako člen tímu nad aj pod vodou,
• vyriešiť vzniknutú krízovú situáciu so znalosťou postupov prvej pomoci a starostlivosť o postihnutého na lokalite.

Povinné úkony: Uchádzač musí správne vykonať:
1. Zistenie vlastnej hladinovej spotreby vzduchu plávaním pod vodou na vzdialenosť 250-300 m v hĺbke 10-20 m po dobu 10-15 min.
2. Potápanie bezo svetla alebo viditeľnosti pozdĺž šnúry v otvorenej vode s kontaktom na dotyk na vzdialenosť 40 – 50 m , (môže byť použitá zaslepená maska).
3. Zatvorenie ventilu vo vstupnej časti jaskyne alebo na otvorenej vode do 45 sekúnd.
4. 4 tréningové ponory v minimálne 2 rôznych jaskyniach.
5. Vzájomná kontrola partnerov vrátane kontroly úniku plynov a funkčnosti výstroje.
6. Správne vedenie a vyväzovanie vodiacej šnúry na vzdialenosť 15-20 m , začiatok vo vstupe do jaskyne.
7. Nácvik situácie „potápač bez dýchacieho plynu“ ( OOG ), na vzdialenosť 40-50 m v situácii poskytovateľa aj príjemcu, v   prostredí bez voľnej hladiny v zóne kavernu.
8. Správne používanie signalizácie pre potápanie v jaskyniach.
Dĺžka kurzu najmenej : celkom 2,5 dňa, 3 lekcie v učebni ( ½ dňa ), 4 praktické lekcie (2 dni).

Poznámka : Pre ponory sa môže použiť aj iné vhodné prostredie bez možnosti voľného výstupu na hladinu, ak zostanú zachované hlavné charakteristiky kavernu.

Cena zahŕňa čas inštruktora, jeho náklady na realizáciu výcviku a študijný materiál.
Cena nezahŕňa náklady na plnenie požadovaných zmesi a ďalšie náklady študentov na absolvovanie kurzu (ubytovanie, doprava, stravovanie …) Inštruktor technicky i prakticky zaisťuje na mieste plnenie. Inštruktor tiež v prípade záujmu zorganizuje a zabezpečí ubytovanie študentov.   Niektoré lokality vyžadujú poplatok za vstup do uzavretých priestorov.
Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatné po ukončení posledného modulu kurzu.

Poznámka
Uhradení poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.  Ale to je to je snáď cieľom každého kto sa do kurzu hlási.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu