Inštruktor potápania

999,00 

Kategórie: Product ID: 2111

Popis

Inštruktorský kurz zvyšuje vašu prvú profesionálnu kvalifikáciu Dive Master na prvú úroveň kde budete viesť kurzy potápania samostatne a bez akýchkoľvek dohľadov iných inštruktorov. Úspešným ukončením tohto kurzu sa presúvate z rekreačného potápania na profesionálnu dráhu inštruktora potápania. Počas kurzu sa naučíte všetko čo budete potrebovať k svojej práci – podrobne sa zoznamujú so Štandardy výcvikového systému, učíte sa tvoriť teoretické prednášky za pomoci všetkých didaktických pomôcok a v praktických cvičeniach sa detailne zoznamujú s činnosťou inštruktora pod vodou.

Kurz je veľmi intenzívny a väčšinou trvá medzi 6 – 8 dni a záleží od rozsahu skúsenosti, ktoré ste nadobudli ako Dive Master. Kurz prebieha v našom potápačskom centre alebo podľa dohody inde. Najobľúbenejší je však variant kompletného kurzu mimo dosahu rušivých vplyvov, tj. v hoteli s bazénom, kde je na kurz pokoj a priestor … Všetko je na dohode …

Predpoklady pre kurz:
vek min 18 rokov
Minimálny počet ponorov 100, z toho 24 v poslednom kalendárnom roku a minimálne 15 hlbšie ako 27 metrov.
Minimálna kvalifikácia – Dive Master, alebo ekvivalent inej výcvikové organizácie, spolu so špecializáciou hĺbkové potápanie (Deep Diver) a nitrox potápač (Nitrox diver) za predpokladu, že bude chcieť certifikovať aj Nitrox.
Potvrdenie o absolvovaných potápačských kurzoch (kópie certifikátov alebo potápačských kartičiek).
Absolvovaný kurz Prvá pomôcť obsahujúce CPR nie starší ako 2 roky (je možné absolvovať v našom centre).
Byť poistený pre potápanie – možno poistiť sa v našom centre.
Cena: 999 Euro
V cene kurzu je zahrnuté:
Študijné materiály.
Kompletná výučba, teoretická príprava aj praktická výučba vo vode.
Vstup na bazén.
Poplatok za záverečnú skúšku, ktorá obsahuje preverenie teoretických a praktických znalostí.
Medzinárodná karta inštruktora potápania a poplatok za inštruktorskú certifikáciu a ročný poplatok za štatút inštruktora potápania.
Plnenie fliaš.
V cene nie je zahrnuté:
Náklady na ubytovanie a stravu.
Zapožičanie potápačskej výstroje.
Doprava na lokalitu.
Miesto konania: Bratislava a Senec

Open Water Inštruktor – Resort Diver Instructor môže vyučovať a zároveň vykonávať certifikáciu nasledujúcich kurzov:
Entry level Scuba Diver – základy potápania
Základný kurz potápania (Začínajúci potápač) – Open Water Diver – Resort Scuba Diver.
Pokročilý kurz potápania (Pokročilý potápač) – Adventure Diver.
Potápačký zdravotník – IHMP Dive Medic.
Potápačský záchranár v letovisku – Resort Rescue Diver.
Nitroxový potápač do 40% kyslíka – NTech Nitrox
a základnú úroveň (Level 1) špecializácií: Kontrola vztlaku – Buoyancy, Navigácia – Navigation, Nočné potápanie – Night diver, Hĺbkový potápač – Deep Diver.
2**Star Inštruktor môže certifikovať to isté čo Resort Diver Inštruktor a navyše:
Potápanie v suchom obleku – Dry Suit Diver
Športový inštruktor môže certifikovať to isté čo 2**Star Inštruktor a navyše:
Športový potápač – Sport Diver do 30 metrov
Hĺbkový potápač – Deep Diver do 40 metrov
Špecilizácie úrovne 1 a 2 (Level 1 & 2)
Potápač záchranár – Rescue Diver
Majster potápač – Advanced Diver
Potápač sprievodca – Dive Leader

Rozšírenie kvalifikácie na 2**Star Inštruktora – 2** Star Instructor je možné na základe preukázania 50 ponorov v suchom obleku. Cena rozšírenia kvalifikácie je: 0 Euro, ak je súčasťou Inštruktorského tréningového programu.
Rozšírenie kvalifikácie na Športového Inštruktora – Sport Instructor je možné na základe získanej praxe a to po certitikovaní 25 potápačov. Cena rozšírenia kvalifikácie je: 300 Euro
Bližšie informácie: 0940 815 366