Decompression Procedures -Deco Diver

340,00 

Kategórie: Product ID: 2153

Popis

Tento program poskytuje potápačom prepojenie znalosti teórie s praxou, metódy a postupy plánovania ponorov so stupňovitou dekompresiou a využitím jednej dekompresnej fľaše.
V rámci tohto programu budú študenti plánovať a vykonávať štandardné fázy dekompresných ponorov nepresahujúce maximálnu hĺbku 50 metrov.

KVALIFIKÁCIA:
Po úspešnom absolvovaní tohto programu, sú absolventi oprávnený plánovať a vykonávať ponory, ktoré vyžadujú fázu dekompresie s využitím dýchacej zmesi v rozsahu EANx 25% až 100% kyslíka a použitím dekompresnej fľaše.

PREDPOKLADY NA ABSOLVOVANIE PROGRAMU
 Minimálny vek 21 rokov.
 Minimálna certifikácia Deep Diver špecialita (alebo ekvivalent) a technický EANx Diver (alebo ekvivalent).
 Minimálne 100 ponorov.

 ROZSAH PROGRAMU
Teoretická časť 8 hodín
Ponory na otvorenej vode – štyri (žiadny ponor nesmie prekročiť hĺbku 40 metrov), dokiaľ študent uspokojivo nepreukáže požadované zručnosti.
Maximálna hĺbka nesmie prekročiť 50 metrov, za predpokladu, že študent zvláda všetky zručnosti.

POŽADOVANÉ VYBAVENIE

Nasledujúce vybavenie je vyžadované pre každého študenta:
Hĺbkomer, kompas a meracie zariadenia alebo potápačský počítač.
Potápačský nôž / rezací nástroj, núdzové signalizačné zariadenia, wetnotes a ceruzku.
Dvojča s uzatvárateľným mostíkom a dýchacie automatiky kyslíkovo čisté. Dva samostatne prvé stupne a dva samostatné druhé stupne pričom primárny prvý stupeň musí byť na dlhej hadici min. 200 cm.
Každý regulátor musí mat meranie tlaku vo fľaši, na set namontovaný na dvojčati sa vyžaduje jeden tlakomer.
Analyzátor kyslíka.
Redundantný hĺbkomer a časomer.
Vzduchový alebo EANx potápačský počítač v režime merania hĺbky a času.
Poznámka: Vzhľadom k tomu, že počítače používajú rôzne dekompresné algoritmy, je na rozhodnutí inštruktora či bude plánovanie ponoru prebiehať na základe dekompresných tabuliek (Buhlmann) alebo dekompresného softvéru, ktorý vytvorí vlastnú tabuľku.
Dekompresná fľaša s dýchacou automatikou
Dekompresná bója a cievka
Primárne potápačské svetlo s goodman rúčkou, kanistrom a minimálne jedno záložné svetlo.
Kompenzátor vztlaku krídlo s backplate a hogarthian (DIR) popruhmi alebo ekvivalentom.
Suchý oblek ak je to potrebné z dôvodu tepelnej ochrany.

PRIEBEH VÝCVIKU

Dekompresia sa vykonáva za použitia EANx ako dekompresného plynu.

Plánovanie ponoru zahŕňa limity založené na spotrebe plynu, expozície kyslíkovej toxicity a absorpcie inertného plynu pre každý ponor a dýchaciu zmes.
Či už simulované alebo skutočné plánované dekompresné zastávky sú určené na každom ponore a potápači budú demonštrovať simulované alebo skutočné zastávky pričom použijú na riadenie výstupu dekompresnú bóju.

Plánovanie a riešenie problémových situácií sú nasledovné:     vynechané dekompresie, zmenený časový profil ponoru so zvýšenou alebo zníženou požiadavkou na     dekompresné zastávky s prepočtom na aktuálnu situáciu, stratu výstupového lana alebo dekompresnej cievky, stratu dekompresnej fľaše, strata dodávky primárneho plynu a ďalšie.

Študenti sa môžu podieľať na simulácií záchrany potápača, ktorý má kŕče pod vodou. Každý potápač musí preukázať schopnosť prepínania a izolovania nefunkčného regulátora, najprv v uzavretom vodnom prostredí a po zodpovedajúcej praxi aj v hĺbke medzi 30m a 40m pod vodou.     Navigácia zodpovedá plánu ponoru. Minimálne na dvoch ponoroch musí byť vypúšťanie dekompresnej boje so simulovanou alebo skutočnou dekompresiou a zmena plynu pre definované zastávky.    

TEORETICKÁ ČASŤ
Zahrnuté sú fyzika, fyziológia a zdravotné aspekty, ktoré platia pre plánované dekompresné potápanie, s osobitným dôrazom na mechanizmy vzniku bublín, teórie a modely hĺbkových zastávok, difúzia inertných plynov, ekvivalentné narkotická hĺbka (END), výhody EANx zmesí pre dekompresné ponory, kyslíková toxicity (CNS, UPTD), hypoxia, dusíková narkóza, výstupové rýchlosti, toxicita oxidu uhličitého, hypertermia, hypotermia, psychologické aspekty: záťaž, stres, panika. Dekompresia s použitím 100% kyslíka, kyslíkové okno, atď.

V cene je zahrnuté:
Plnenie EAN 28 a EAN 50 na 4 ponory,  a výukový materiál.

V cene nie je zahrnuté:
Zahrnuté zapožičanie potápačskej výstroje. Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.

Poznámka
Uhradenie poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu