Contaminated Water Diver – Potápač v kontaminovanej vode

280,00 

Kategórie: Product ID: 2511

Popis

Kurz „Potápač v kontaminovanej vode“ (CWD) je osemhodinový kurz pre členov tímov činných v trestnom konaní, požiarnej záchrany, prístavných hliadok a záchranárov, ktorí potápajú v akýchkoľvek podmienkach „otvorenej vody“, ale najmä pre Public Safety Diver. ktorí sa potápajú: v prístavoch, v prúde riek alebo odpadov „mestského odtoku“, priekopách, rybníkoch, okolo rozkladajúcich sa telies, ponorených vozidiel z ktorých unikajú tekutiny, atď.

Medzi predmety, na ktoré sa vzťahuje tento kurz potápanie v kontaminovanej vode, patria:

  • Definovanie kontaminovanej vody a rôznych kategórií
  • Bežné kontaminanty prenášané vodou: biologické, chemické atď.
  • „Najlepšie postupy“ pre potápanie / prácu v / okolo kontaminovanej vody
  • Osobné ochranné vybavenie (PPE) a potápačské vybavenie pre CWD
  • Postupy dekontaminácie po vynorení CWD („Decon“)
  • Analýza a dokumentácia vzoriek vody

Na otvorenej vode sa môže nachádzať ľubovoľný počet chemických a / alebo biologických kontaminantov. Tento kurz školí potápačov o tom, aké druhy nebezpečenstva kontaminácie môžu existovať. Niektoré z rôznych kontaminantov prenášaných vodou a ich príznaky a symptómy vystavenia ľudskému telu, účinky kontaminantov na potápačskú výstroj, rôzne komplety vybavenia / osobné ochranné pomôcky používané potápačmi pri práci v známej alebo podozrivo kontaminovanej vode, štandardné prevádzkové pokyny pre potápanie v kontaminovanej vode, dekontaminačné postupy a následnú dokumentáciu, laboratórnu analýzu vzoriek vody a lekársky dohľad (monitorovanie) služobných potápačov vystavených potenciálnym kontaminantom prenášaným vodou.

Prvými štyrmi hodinami tohto kurzu je časť v učebni, kde sa preberajú kontaminanty prenášané vodou, klasifikácia „špinavej“ vody, rôzne bežné chemické a biologické kontaminanty, konfigurácie potápačského výstroja PSD / OOP pre potápanie v kontaminovanej vode, postupy „dezinfekcie“, odber vzoriek, dokumentácia, atď. ďalšie štyri hodiny sú „praktickým“ prechádzaním, cez skutočné procesy dezinfekcie a dekontaminácie. Cieľom je zabrániť chorobe každého potápača jednoducho preto, že táto služobná operácia si vyžadovala potápanie v kontaminovanej vode.

Poznámka: Toto nie je kurz Hazmat Diving pre extrémne kontaminované vodné potápačské činnosti, ako sú zariadenia na čistenie odpadových vôd, jadrové elektrárne, atď.

Požiadavky

  1. Certifikácia Public Safety Diver 1 alebo jej ekvivalent, PSD Dry Suit Diver a PSD Full Face Mask
  2. Musí byť certifikovaný BLS, prvá pomoc a podávanie/poskytovanie kyslíka
  3. Minimálny vek 18 rokov
  4. Pred začatím akýchkoľvek aktivít tohto výcviku je nutné overenie potápačských zručností inštruktorom.

Kvalifikácia absolventov

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu sa môže Contaminated Water Diver zúčastňovať záchranárskych aktivít v kontaminovanej vode.