CC Rebreather Trimix Diver

650,00 

Kategórie: Product ID: 4770

Popis

Tento kurz je určený účastníkovi, ktorý ma záujem získať požadované schopnosti, znalosti a techniky bezpečného a zodpovedného potápania v ríši dekompresného potápania pomocou Rebreatheru s použitím normoxic Trimix zmesí do maximálnej hĺbky 60 m.

Obsah kurzu / Trvanie:
Oboznámite sa so všetkými teoretickými a praktickými aspektmi dekompresného potápanie. Na teoretických lekciách vám bude vysvetlené fyzikálne a fyziologické riziko potápania so zmesami, plánovanie dekompresného ponoru, potrebe bail-out plynu a všetkých vyžadovaných postupov. Dôležitým bodom je potápačský plánovanie pomocou integrovaného počítača, rovnako ako využitie počítačových softvérov na báze potápačských tabuliek za použitia rôznych dekompresných modelov. V praktickej časti kurzu budete absolvovať 6 ponorov z toho dva budú s noroxickým Trimixom s minimálnym časom ponoru 300 minút.
Trvanie: 5-6 dní

Školenie odráža normy požadované výrobcom rebreatherom.

Predpoklady:
• minimálna veková hranica 18 rokov
• certifikácia CCR 1 Diver alebo ekvivalent
• doklad o minimálne 50 hodín potápanie CCR
• platného lekárske potvrdenie

Podporný materiál:
• CCR Decompression Diver manuál

• NOAA tabuľky 02-expozície
• Štandardné dekompresné tabuľky
• Počítačový softvér na plánovanie dekompresných ponorov.

Potrebné vybavenie:
Kompletné potápačské vybavenie, oddelený bail-out plyn na dno a kyslík, dekompresná bója, osobná / bezpečnostná cievka, nôž alebo rezací nástroj, dekompresné tabuľky, hĺbkomer a spodný časomer alebo počítač. Rebreather.

Obmedzenia:
Maximálna hĺbka v priebehu výcviku je: diluent vzduch max. 40m a diluent normooxický Trimix 60m. Najmenej 3 ponory by mali byť vykonávané pri minimálnej hĺbke 50 m, a vyžadujú fázy dekompresie. Maximálny požiadavky dekompresie počas tréningu by nemala presiahnuť 20 minút pre ponory s normoxickým Trimixom.

Praktické zručnosti:
Plánovanie ponoru, vrátane výpočtu profilu ponoru, analýzu plynu a označovanie, práca s bailout a stage fľašami, ich výmena,pou6itie kyslík bail-out regulátora), núdzová out of gas procedúra (zdieľanie plynu, núdzový výstup, atď.), vypustenie dekompresnnej bóje a správne dekompresné techniky.

V cene nie je zahrnuté:
• Náklady na CO2 absorbent
• Náklady na plyny
• Náklady na dopravu a ubytovanie
• Náklady na zapožičanie výstroja a CCR

Rebreather pre výcvik:

• Akýkoľvek eCCR/mCCR rebreather

Certifikácia je nezávislá a môže byť buď pre elektronický CCR alebo pre manuálny CCR.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu