CC Rebreather Cavern Diver

290,00 

Kategórie: , Product ID: 2250

Popis

Cieľ
Prvé zoznámenie s ponory v jaskyniach.

Charakteristika:
Potápač CCR Level I Diver  – alebo ekvivalentná kvalifikácia je nevyhnutná pre vstup do jaskynného potápania s požadovanými znalosťami a zručnosťami pre použitie vhodnej výstroje a postupov pre bezpečné naplánovanie a prevedenie ponoru v kaverne.

Oprávnenie:

Samostatne sa potápať v kaverne , v skupine 2 až 4 potápačov , ktorí sú držiteľmi kvalifikácie CAVERN DIVER alebo ekvivalent, keď:
a ) sú oboznámení s miestom a špecifickými podmienkami daného ponoru ,
b ) aktuálne podmienky na lokalite ( viditeľnosť , prúdy, apod.) nie sú výrazne horšie než tie, za akých prebiehal ich výcvik .
Vstupné požiadavky :
1. Vek minimálne 16 rokov
2. Potápač musí byť držiteľom minimálne kvalifikačného stupňa Potápač AOWD alebo ekvivalentného .
3. Minimálne 50 zapísaných ponorov vo voľnej vode, z toho 5 nočných.
4. Podľa uváženia inštruktora : úspešne splniť vstupné testy.

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:
Vedomosti: Uchádzač musí mať dôkladné vedomosti o všetkom, čo je vyžadované na kvalifikačný stupeň Pokročilý potápač a CCR Level I potápač, a ďalej potom vedomosti:
• o definícií rekreačného jaskynného potápania,
• o vývoji a typoch krasových javov, kaverien a jaskýň a ich ochrane,
• o etikete jaskynného potápača,
• o všeobecných rizikách a nebezpečenstve vodou zatopených kaverien a jaskýň,
• o úlohe, funkcii a správnom zaobchádzaní s výstrojov vyžadovanou pre potápanie v kavernách,
• o všeobecných bezpečnostných pravidlách a metodike potápanie v jaskyniach vrátane signálov .

Zručnosti: Okrem schopností , využívaných pre kvalifikačný stupeň pokročilý potápač, musí byť uchádzač schopný:
• naplánovať a pripraviť ponor skupiny potápačov v kaverne,
• pripraviť Briefing a debriefing ponoru,
• ovládať špecifické potápačské metódy, vrátane vedenia, vyväzovanie a sledovanie vodiace šnúry,
• spolupracovať ako člen tímu nad aj pod vodou,
• vyriešiť vzniknutú krízovú situáciu so znalosťou postupov prvej pomoci a starostlivosť o postihnutého na lokalite.

Povinné úkony: Uchádzač musí správne vykonať:
1. Zistenie vlastnej hladinovej spotreby vzduchu plávaním pod vodou na vzdialenosť 250-300 m v hĺbke 10-20 m po dobu 10-15 min.
2. Potápanie bezo svetla alebo viditeľnosti pozdĺž šnúry v otvorenej vode s kontaktom na dotyk na vzdialenosť 40 – 50 m, (môže byť použitá zaslepená maska).
3. Zatvorenie ventilu vo vstupnej časti jaskyne alebo na otvorenej vode do 45 sekúnd.
4. 4 tréningové ponory v minimálne 2 rôznych jaskyniach.
5. Vzájomná kontrola partnerov vrátane kontroly úniku plynov a funkčnosti výstroje.
6. Správne vedenie a vyväzovanie vodiacej šnúry na vzdialenosť 15-20 m, začiatok vo vstupe do jaskyne.
7. Nácvik krízových situácií, na vzdialenosť 40-50 m v situácii poskytovateľa aj príjemcu, v   prostredí bez voľnej hladiny v zóne kavernu.
8. Správne používanie signalizácie pre potápanie v jaskyniach .
Dĺžka kurzu najmenej : celkom 3 dni, 3 lekcie v učebni ( ½ dňa ), 4 praktické lekcie (2 dni .

Poznámka : Pre ponory sa môže použiť aj iné vhodné prostredie bez možnosti voľného výstupu na hladinu, ak zostanú zachované hlavné charakteristiky kavernu.

V cene nie je zahrnuté:
• Náklady na absorbent
• Náklady na plyny
• Náklady na zapožičanie výstroja a CCR

Cena nezahŕňa náklady na plnenie požadovaných zmesi a ďalšie náklady študentov na absolvovanie kurzu (ubytovanie, doprava, stravovanie …) Náklady na ubytovanie, plyny a dopravu pre inštruktora sa rozpočítajú medzi účastníkov kurzu. Niektoré lokality vyžadujú poplatok za vstup do uzavretých priestorov.
Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu