CC Rebreather Full Cave Diver

800,00 

Kategórie: , Product ID: 2251

Popis

Cieľ
Cieľom kurzu je naučiť študentov potápanie v uzavretých priestoroch a jaskyniach a hlavne bezpečné návraty späť z týchto priestorov a to za akékoľvek viditeľnosti.

PREDPOKLADY NA ABSOLVOVANIE PROGRAMU
Minimálna kvalifikácie CCR Cave Diver (alebo obdoba u inej asociácie) a minimálne 100 zdokumentovaných ponoru alebo vedomosti a zručnosti ktoré inštruktor zistí ako dostatočné na absolvovanie kurzu.

ROZSAH KURZU:
• Podľa štandardov výcvikového systému

• Podľa praktických skúseností inštruktora

Charakteristika zóny 3:Je definovaná ako zóna, ktorá nespĺňa kritériá predchádzajúcich zón 1 (kavern) a 2 (jaskyňa).
Za ponor v zóne 3 je považovaný akýkoľvek jaskynný ponor, ktorý uskutočňuje (bez ohľadu na dôvod) jeden potápač. Ani v zóne 3 nesmie byť prekročený parciálny tlak dusíka v dýchaní zmesi, zodpovedajúce hĺbke 40 m pri potápanie so vzduchom, prípadne ekvivalentná narkotické hĺbka pri použití iných zmesí (END 40 m).

CERTIFIKÁCIA:
• CCR Full Cave Diver

PRIEBEH VÝCVIKU
Praktická časť kurzu sa skladá z časti výcviku v chránenom vodnom prostredí a časti realizované v jaskyniach. Časť chránené vodné prostredie je zameraná na predvedenie pohybu vo vode a kontroly vztlaku. Ďalej je pri nej v praxi trénované zvládnutie krízových situácií a základný pohyb a práca s vodiacou šnúrou. Študent musí tiež predviesť výmenu masky a pohyb pod vodou bez masky.

TEORETICKÁ ČASŤ
Teoretická časť zahŕňa konfiguráciu a prípravu potrebnej výstroje, výklad a precvičovanie všetkých teoretických náplní kurzu. Minimálne na jednu teoretickú lekciu je nutné si priniesť kompletný potápačský výstroj, ktorý bude používaný pri praktickej časti kurzu.

Všetky teoretické vedomosti sú tiež precvičovanie a doplňovanie v priebehu praktickej časti kurzu.

Témy kurzu budú obsahovať:
• Analýza nehôd a obmedzenia tréningu.

• Jaskynné prostredie.
• Výstroj a vybavenie pre jaskynné potápanie.
• Plánovanie ponoru.
• Kontrola pred ponorom.
• Techniky a procedúry jaskynného potápania.
• Navigácia v jaskyni.
• Panika, stres a núdzové procedúry.

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
Praktické zručnosti prebiehajú s vaším inštruktorom. Po dobu trvania kurzu si zaregistrujete najmenej 400 minút času na dne a zvyčajne urobíte 8 alebo viac ponorov. Vy a váš inštruktor to môžete rozdeliť do dvoch alebo viacerých častí, ktoré vám dajú čas na samostatný tréning a priestor na vstrebávanie toho, čo ste sa naučili. To môže byť aj príležitosťou na získanie ďalšej skúsenosti na vlastnú päsť, medzi jednotlivými segmentmi výcviku. Váš inštruktor vám povie viac.

MIESTO KONANIA
Teoretická časť prebieha v SR podľa dohody študentov s inštruktorom. Chránené vodné prostredie prebieha v SR podľa dohody študentov s inštruktorom. Praktická časť v jaskyniach a prebieha počas týždenného pobytu v južnom Francúzsku, alebo jedňodnové výlety do Maďarska alebo Rakúsku.

TERMÍN KONANIA
Termín konania kurzu je závislý na dohody študentov s inštruktorom. Pre prax je nutné minimálne päť potápačských dní.

Cena zahŕňa čas inštruktora a študijný materiál.
Cena nezahŕňa náklady na plnenie požadovaných zmesi a ďalšie náklady študentov na absolvovanie kurzu (ubytovanie, doprava, stravovanie …) Náklady na ubytovanie, plyny a dopravu pre inštruktora sa rozpočítajú medzi účastníkov kurzu.
Doplatok za každú medzinárodnú licenciu – certifikačnú kartu 50 €. Vydanie medzinárodnej, doživotne platnej licencie(certifikačná karta) je povinné pre všetkých úspešných absolventov kurzu a je spoplatnené po ukončení posledného modulu kurzu.

Poznámka
Uhradení poplatku za kurz automaticky neznamená získanie platnej certifikácie. Získanie certifikácie je podmienená úspešným zvládnutím teoretických vedomostí a predvedenie požadovaných praktických zručností.
Ale to je to je snáď cieľom každého kto sa do kurzu hlási.

Viac informácií – volajte infolinku: 0940 815 366

V cene nie je zahrnuté:
• Náklady na absorbent
• Náklady na plyny
• Náklady na zapožičanie výstroja a CCR
• Náklady na dopravu, ubytovanie

Pri individuálnom kurze dodatočná platba:
50% z ceny kurzu