Kontakt

SHARK – POTAPACI.SK
POTÁPAČSKÉ CENTRUM
BRATISLAVA

SaMZ, s.r.o.
Mierová 183
821 05 Bratislava

Číslo účtu TATRA BANKA IBAN: SK88 1100 0000 0029 2588 7714

E-mail: info@potapaci.sk

Tel. č. : 0940 815 366